Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Do čeho jste v posledních letech investovali?

V loňském roce jsme pokračovali s chodníkem při silnici z Dešenic do Milenců, na což jsme dostali dotaci IROPu. Dělal se včetně vysoké opěrné zdi. Letos bychom chtěli pokračovat a dodělat chodník až do konce. Obce tak budou bezpečně propojené pro pěší, pro maminky s kočárky. Dále jsme vloni dokončili opravu vnějšku kostela sv. Mikuláše závěrečnou západní fasádou.

Protože jsme vlastníci několika nemovitých kulturních památek a v příštím roce nás čeká výročí 750 let od první zmínky o Dešenicích, tak je chceme mít v pořádku. Proto jsme ještě podali žádost o dotaci na Plzeňský kraj o restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi. Jde už o poslední památku, která nám schází.

Na návsi jsme také zdemolovali jeden dům, který dlouhodobě nedělal pěknou vizitku. Před několika lety nám ho vlastník daroval a teď se podařilo ho zlikvidovat.

Dělali jsme i v okolních vašich obcích..

Vloni jsme také udělali dětské hřiště v Milencích, kde o něj maminky delší dobu usilovaly. Maminky jsou velmi aktivní, protože byly prvními, které začaly na jaře šít roušky a našily jich spoustu. Vůbec jsme rádi, že jsou zde tak aktivní ženy. V roce 2018 otevřely klub Malíček ve tvrzi, který se sice nyní nemůže scházet, ale určitě je co to půjde, tak budou pokračovat.

V Děpolticích jsme měli problémy s nedostatkem pitné vody, takže jsme dělali nový průzkumný vrt a byly posíleny zářezy s pitnou vodou, aby byl vody dostatek. V obci jsme také spolupracovali s církví na opravě střechy kostela. Opravili jsme tam také kus komunikace.

Co dále chystáte?

Kromě již zmiňovaného chodníku chceme udělat v Milencích nové stání pro polopodzemní kontejnery, které se nám v Dešenicích osvědčily. Máme připravenu opravu střechy na budově pošty, kde je také šest obecních bytů, na což jsme dostali dotaci od Plzeňského kraje.