Na starém zámku se konaly speciální velikonoční prohlídky, kdy nejen o historii zámku, ale také o velikonočních tradicích, které se tam dříve držely, vyprávěla zástupkyně kastelána Marie Barbora Lodek. Nechybělo ani divadlo nejen pro děti, ve kterém se diváci dozvěděli vše o tradicích Velikonoc. „Na rozhledně Bolfánek odstartovala výstava souboru unikátních fotografií Josefa Kubece ml., na kterých je zachycena parta chudenických chlapců při velikonoční obchůzce městečka v roce 1966 a výstava o tradicích Velikonoc a křesťanském příběhu umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista,“ sdělila zástupkyně kastelána.

Výstava vznikla za podpory Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a Muzea Chodska v Domažlicích. Návštěvníci ji mohou na rozhledně vidět do 31. května.

Zástupkyně kastelána na chudenickém zámku Marie Barbora Lodek při přípravě na sezonu.
Na zámku v Chudenicích zahájí sezonu na Zelený čtvrtek, nachystán je program

Návštěvníci, kteří přišli o prodlouženém víkendu na rozhlednu Bolfánek, jistě zaznamenali změny. Městys Chudenice do současné chvíle zrekonstruoval vstupní prostor věže pro výstavní účely a v boční apsidě byla zřízena nová pokladna. Nyní se připravuje venkovní mobiliář pro okolí rozhledny. „V letošním roce nás ale čeká také první etapa budování nové expozice zaměřené na stavebně historický vývoj bývalého poutního kostela sv. Wolfganga. Ta vznikne v prostorách druhého nadzemního patra. Budování této části expozice bylo podpořeno Plzeňským krajem. V příštím roce pak zbudujeme hlavní část expozice věnované sv. Wolfgangovi a utváření posvátné krajiny Chudenic. Na rozhledně ale vzniknou i prostory pro galerii,“ informoval kastelán zámku Ludvík Pouza, pod jehož správu spadá i rozhledna.

V rámci letošního výročí 1100 let od narození sv. Wolfganga se uskuteční 20. října za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba mše se svěcením nového zvonu určeného do obnovené zvoničky, která bude už letos opět zdobit věž Bolfánku.