Nový okruh se věnuje nejstarším dějinám Chudenic, rodu Czernínů a životu na středověkých tvrzích. „Okruh má připomenout nejen život na zdejší tvrzi, jak její obyvatelé žili, co bylo jejich každodenní povinností, ale návštěvníci se také dozví, jak se taková tvrz stavěla. Ta původní tady měla stát už ve 13. století, kdy vznikl kostel sv. Jana Křtitele na náměstí. Ale přesné informace nemáme. Víme jen, že v 16. století byla tvrz čtvercového půdorysu, měla předsunutou obranou věž s padacím mostem a suchým příkopem,“ řekl k prohlídkovému okruhu pověřený správce zámku Ludvík Pouza.

Na nádvoří zámku byl pro návštěvníky připravený program, který jim ukázal život lidí ve středověku. Skupiny Morgana von Maxberg a Rytíři Žichovice předvedli nejen šermířské umění, ale ukázali dobové oblékání dam a pánů, tkaní karetek, historické ležení a střelbu z kuše, kterou si zájemci mohli vyzkoušet. „Nově jsme také v našem sklepení instalovali expozici útrpného práva. Mučírna tady sice nebyla, ale ke středověku tyto nástroje patří. V jedné z bašt bylo vězení, takže při výsleších se tyto nástroje určitě používaly. Nový okruh se skládá z jediné dochované obranné bašty, což je prostor pána tvrze, potom návštěvníci mohou nahlédnout do hradní kuchyně, prádelny, strážnice a potravinových sklepů,“ dodal Pouza. Mučírnou provedl zájemce historik Libor Marek a vysvětlil, k čemu jednotlivé nástroje sloužily. „Je to zajímavé, ale ve středověku bych asi žít nechtěla. Hlavně ten skřipec je hrozný,“ prozradila návštěvnice Jana Veselá.