„Uspěli jsme se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dotace byla zhruba ve výši 1,3 milionu korun, celkové náklady byly 1,895 milionu korun," informoval starosta Chlistova Václav Bouček. Součástí projektu byla i výstavba tůní. „Ta začala už na podzim 2014, s odbahněním rybníka firma začala v únoru 2015. Po odbahnění následovaly úprava břehů a oprava hráze a další práce," dodal Bouček s tím, že práce skončily loni v říjnu. „Na úterý 16. února jsme měli naplánovanou kolaudaci a ta byla úspěšná. Hráz, která protékala a při povodních a přívalových deštích byla nestabilní, je opravená a v obci nyní máme hezký krajinný prvek," byl spokojený chlistovský starosta.

David Kojan