„Pochod jsme nazvali již na počátku K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví. Co se týče úložiště, tak jde o celorepublikovou problematiku ukládání radioaktivních odpadů, především vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Bohužel státní instituce, především ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho zřízená instituce Správa úložišť radioaktivních odpadů – SÚRAO, se nezabývají tím, jakým způsobem se k tomu vyjadřují obce, kterých se to dotýká, jak to ovlivní život v lokalitě na Horažďovicku,“ uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.

V loňském roce nastaly v tomto ohledu dvě zásadní věci. Lokalita Březový potok je již pouze mezi čtyřmi lokalitami v ČR, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště. „Za druhé ministerstvo přidružilo ještě další obce a zájmová plocha se zvětšila na území již deseti obcí, které zahrnují 32 vesnic a měst. Jde o území na levém břehu Otavy pod Práchní. Týká se to oblasti, kde trvale žije deset tisíc obyvatel,“ poznamenal starosta.

Tomáš T., obžalovaný z týrání osoby žijící ve společném obydlí, u klatovského soudu.
Bylo to peklo, popsala žena soužití s tyranem. Bil ji do krve, hlídal

Pochod pořádají proto, že se jim nelíbí, že se jedná o nich bez nich. „Podzemní území, kde by mělo být úložiště, zahrnuje již přes 300 ha, ale tím, jak se mluví o rozšíření Temelína a Dukovan, tak už hovoří státní úředníci o 500 ha. Trasa pochodu právě koresponduje s plochou podzemní části úložiště, jde o trasu cca 10 km,“ dodal starosta.

Na pochod se vydaly všechny generace i celé rodiny, aby ukázaly svoji podporu a nesouhlas s vybudováním úložiště v Pošumaví.