O tom, co trápí představitelé této obce jsme si povídali se starostou obce Jaroslavem Šlachtou.

Vzpomínáte si na to, co bylo vašim největším úkolem, když jste nastoupil do funkce starosty?
Nevím zda to byl úkol, ale největším přáním bylo, změnit vzhled našich obcí k lepšímu, a to myslím, že se nám podařilo. Celé zastupitelstvo se snažilo pracovat na tom, aby se vzhled obcí zlepšil. Podařilo se získat řadu finančních prostředků a zapojit místní občany. Vše jsme ale odstartovali tím, že jsme opravili všechny budovy obce. Změn se dočkala i budova obecního úřadu, tu jsme zateplili a vyměnila se i stará okna, takže dneska ušetříme dost peněz na energiích. Pak jsme se pustili i do obecní zeleně. Pro občany byla připravena soutěž, ve které se soutěžilo o nejlépe upravený dům a jeho okolí. Akce byla úspěšná a splnila svůj účel, což může potvrdit každý, kdo do našich obcí zavítá.

Co je vaším největším úkolem nyní?
V současné době řešíme velký problém, který nás trápí už delší dobu, a to je vodovod v Černíkově. Prakticky rok a půl se tady potýkáme se špatnou kvalitou vody, ve které máme zjištěné železo a mangan. Voda je sice zdravotně nezávadná, nesmějí ji ale konzumovat kojenci. Mangan a železo způsobují, že u vody dochází ke zbarvení. Krajská hygienická stanice posoudila překročení limitů manganu a železa a stanovila nám tříletou výjimku, která nám končí v létě 2010. Do té doby musíme provést opatření tak, aby se tento nedostatek odstranil. V letošním roce máme za úkol připravit kompletní projektovou dokumentaci a kompletně připravit všechna povolení k tomu, aby se hned po novém roce mohlo začít stavět. Do úpravny vody, která je v současné době nefunkční, bude namontována nová technologie. Cenu za celkovou investici odhadujeme na tři miliony korun. Měla by ale náš problém nadobro vyřešit. Skusíme také požádat o finanční prostředky. Třeba budeme úspěšní.

Letos jste byli opět úspěšní v získávání dotací. Co plánujete dál?
Získali jsme dotaci 200 tisíc korun na úpravy veřejných ploch a příjezdových komunikací u hasičských zbrojnicí ve Vílově a Rudolticích. Tyto úpravy budou dokončeny v letošním roce. Každé peníze, které se nám podaří získat z různých zdrojů jsou pro nás velikou pomocí. Z rozpočtu obce totiž mnoho peněz na investiční akce a další činnost nezbývá. Povedlo se nám třeba díky krajské dotaci vybudovat centrální bezdrátový rozhlas do všech spádových částí včetně samoty Nevděk. Tím se zvyšuje informovanost všech obyvatel.

Černíkov se nachází v docela hezkém prostředí. Co cestovní ruch?
Jsme členy mikroregionu Kdyňsko, ve kterém se účastníme celé řady společných akcí a projektů. Jedním z nich bylo vybudování cyklostezky, která měla za úkol více zviditelnit Kdyňsko. Každá obec sdružená v mikroregionu se na její výstavbě podílela finančním příspěvkem. V současné době jsme tedy lákadlem nejen pro pěší turisty, ale i cykloturisty. Síť cyklostezek protkala celý region a představuje nejen obce, ale i turistické a přírodní zajímavosti. Určitě to region zviditelnilo a cyklisté sem přijíždějí. Investovalo se do map i odpočinkových míst. Jedno takové máme v Slavíkovicích.

Co místní spolky?
V obci působí myslivecké sdružení a tři sbory dobrovolných hasičů. S myslivci i hasiči velmi dobře spolupracujeme. Přispíváme na jejich činnost, oni pak na oplátku pro nás odvádějí různé brigády při úpravách obcí, ale i v oblasti kultury. Bez hasičů si chod spádových obcí nedovedu představit. Hasiči jsou iniciátory veškerého dění a dokonce v soutěžích mají velmi dobré výsledky, které reprezentují obec. Letos jsme získali pro hasiče nové zásahové obleky, což nám velmi pomohlo.

Podílí se obec i na kultuře?
Snažíme se organizovat pravidelně kulturní i sportovní akce. Tradicí jsou již vycházky do okolí, teď tu probíhalo pro ženy rehabilitační cvičení, mládež chodí hrát do kulturního domu florbal, pořádali jsme oslavu MDŽ a tradicí je i vánoční koncert v kostele sv. Josefa ve Slavíkovicích a rozsvěcování vánočních stromů. Společně s okolními obcemi pořádáme srazy seniorů.

Letos se ucházíte dokonce o titul Vesnice roku. Proč?
O titul Vesnice roku se ucházíme už po páté. Největší ocenění jsme získali v roce 2006, kdy jsme obdrželi Cenu hejtmana Plzeňského kraje za celkový vzhled obce. Obdrželi jsme diplomy za práci s dětmi ve Slavíkovicích, za péči o zeleň i cenu za vedení obecní kroniky. Každá účast v této soutěži nás vede k tomu, stále pracovat na zlepšení života našich obyvatel, a hlavně každé ocenění pro obec je poděkováním za práci i obyvatelům, kteří se na tom, aby Černíkov a jeho spádové části byly hezké a dobře se tu žilo, podílejí.