Starostu, oba místostarosty i radu města volili zastupitelé tajně, přítomných jich bylo 26, Jiří Štancl (Sdružení pro Klatovy) se z ustavujícího zasedání omluvil. Jediným kandidátem na funkci starosty byl Salvetr, kterého nominoval Václav Chroust a který v tajné volbě získal 24 z 26 možných hlasů. Do funkce místostarosty nominoval Salvetr Václava Chrousta, který byl zvolen 22 hlasy, Jaromír Veselý (Nestraníci) nominoval Kříže, který byl zvolen 20 hlasy.

Václav Chroust byl pak ve veřejné volbě jednomyslně zvolen zastupujícím místostarostou pro případ nepřítomnosti starosty. Do devítičlenné rady vybírali zastupitelé ke starostovi a oběma místostarostům dalších šest členů. Na výběr měli ze zbytku zastupitelů kromě Ivana Barocha (Sdružení pro Klatovy), Petera Pošefky a Jaroslava Pletichy (Nestraníci), Lukáše Kopeckého, Hany Kristové a Martina Maška (všichni ODS), kteří se kandidatury do rady předem vzdali. Zvoleni byli Aleš Buriánek (17 hlasů), Petr Fiala (16 hlasů), Miloš Chroust (17 hlasů) a Bohumil Kuneš (16 hlasů) za ODS a Michal Janek (16 hlasů) a Jaromír Veselý (14 hlasů) za Nestraníky.

Na programu byla i veřejná volba předsedů kontrolního výboru a finančního výboru, kde byli opět jediní kandidáti. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Votípka a předsedou finančního výboru Pavel Strolený (oba ANO 2011), oba získali po 24 hlasech, v obou případech se zdrželi hlasování oba zástupci Pirátů Stanislav Haviar a Jiří Zavřel.

Nejbližší prioritou nového zastupitelstva bude rozpočet města na rok 2019, který by měli zastupitelé schválit na prvním pracovním zasedání v úterý 11. prosince. „Máme necelé dva měsíce do konce roku a považoval bych za velmi špatné, kdyby město Klatovy vstupovalo do nového roku bez schváleného rozpočtu. Ostatně jednotlivé volební strany měly celou řadu priorit, které chtěly uskutečnit v následujících čtyřech letech a mnohé z nich se protínají. Nyní nás čeká čtyři až pět týdnů práce na přípravě rozpočtu, budu se chtít sejít se všemi představiteli jednotlivých uskupení, která jsou zastoupena v zastupitelstvu, a věřím, že se nám podaří najít shodu a rozpočet města na rok 2019 bude schválen tak, abychom mohli začít plnit priority, které jsme si předsevzali. Do konce roku už nás čeká jediné zastupitelstvo, doba, aby se všichni nově zvolení zastupitelé mohli seznámit s návrhem rozpočtu, není dlouhá, ale za těch pět týdnů bych byl rád, kdybychom rozpočet schválili,“ řekl Deníku Salvetr.