Kandidátní listiny včetně příloh, petic s příslušným počtem podpisů voličů a prohlášení kandidátů se musí předat registračnímu úřadu Klatovy na odbor vnitřních věcí, a to nejpozději 15. března do 16 hodin. Počty podpisů na petice byly stanoveny registračním úřadem takto: samostatně kandidující nezávislý kandidát (NK) – minimálně 25 podpisů voličů a sdružení nezávislých kandidátů (SNK) – minimálně 37 podpisů voličů. Petice mohou podepisovat pouze oprávnění voliči, kandidáti mohou také petice podepisovat, ale pouze na podporu kandidatury jiných kandidátů z volebních stran, kde sami nekandidují. Volby se uskuteční 20. května.