„V roce 2018 jsme koupili pozemky za 2,5 milionu, na kterých chceme vybudovat stavební parcely pro rodinné domy. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na zasíťování pozemků. V místě by měly vzniknout dvě desítky parcel. V loňském roce se nám podařilo směnit ještě i druhou polovinu pozemků, takže máme ucelené území. Předloni jsme udělali také chodníky při hlavní silnici, na což jsme dostali dotaci od Plzeňského kraje ve výši 438 tisíc korun, celková částka byla 625 tisíc korun,“ uvedl starosta Josef Bejvl.

Vloni městys opravil cyklotrasu v Javorné ve dvou úsecích, na což dostal dotaci od státního fondu životního prostředí ve výši 85 % z celkových nákladů, které činily 5,3 milionu korun. Kromě toho opravili komunikace v Čachrově, na Zahrádce a v Kunkovicích, kde se rovněž zrekonstruovala i náves. Od konce loňského roku až do května se dělala oprava vodovodu ve Chvalšovicích za 5,7 milionu korun.

Vedení městyse by v nejbližší době rádo vybudovalo již zmiňované parcely, opravilo vodojem v Čachrově a společně s tím vystavělo vodovod v Bradném. „Objekty v Bradném jsou zásobovány vodou z vlastních studní a jak bylo v posledních letech sucho, tak už byli někteří obyvatelé často bez vody, proto jsme se rozhodli pro vybudování vodovodu,“ sdělil starosta.

Zahájení výstavy Avon pochod nepochod a sázení keře.
Avon pochod v Klatovech nahradilo sázení a výstava

Dalšími plány v Čachrově je vybudování kanalizace a čistírnou odpadních vod či postavení multifunkčního domu. „Tam by byla garáž pro hasiče, protože současná hasičárna je nevyhovující. Zároveň by se tam přestěhoval obecní úřad, jelikož zde není příliš velký prostor a v jednom patře by byla také společenská místnost, jelikož se nemáme ani kde scházet a dělat schůze. Vše se odehrávalo v restauraci U Chalupských, kde je sál, ale ta je od roku 2010 zavřená. Nyní jsme nemohli dělat ani zasedání zastupitelstva, protože jsme se scházeli v hospodách a ty byly zavřené,“ řekl Bejvl, který je spokojený také s tím, že se podařilo udržet a stále více rozvíjet tamní základní školu, která rozšiřovala postupně kapacitu.

Co se týče školy, tak je na příští rok naplánovaná rekonstrukce školní kuchyně. Opravy by se měla dočkat také ohradní zeď hřbitova s pomocí dotace od Plzeňského kraje.

V budoucnu by v Čachrově a na Javorné mohla vzniknout také naučná stezka.