Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje plánuje letos rovněž opravit další část silnice na Šumavu. Zadařit by se mělo také v Kolinci.

Největší akcí v letošním roce v gesci SÚS, která bude zahájena již 1. března a dokončení je naplánováno na listopad 2022, je přeložka silnice Číhaň – Kolinec čili již zmiňovaný obchvat Brodu.

Předpokládané náklady jsou 200 milionů Kč. „Jde o přeložku o délce 3730 metrů. Zásadním prvkem návrhu je fakt, že je řešeno odklonění silnice II. třídy z průtahu obcí Brod ve formě obchvatu, který bude umístěn západně od Brodu,“ sdělil vedoucí přípravy a realizace staveb SÚS v Klatovech Kadlec s tím, že součástí prací bude vybudování dvou zastávek BUS v zálivu, křižovatky pro napojení stávajících úseků silnice, čímž bude zajištěna přístupnost a obslužnost obce Brod, dále připojení sjezdů na přeložku silnice Číhaň – Kolinec, odvodnění, nový most pro přemostění přítoku Kalného potoka. Počítá se i s nezbytnými demolicemi stávající komunikace.

Opravené silnice se dočkají řidiči jezdící přes Nýrsko. Od 1. dubna do listopadu se počítá s rekonstrukcí silnice od Janovic nad Úhlavou do Nýrska. V plánu je také dlouho očekávaná rekonstrukce průtahu Kolincem, zde je předpokládaný začátek prací v srpnu a konec v listopadu 2023. Pokud SÚS získá finance od Státního fondu dopravní infrastruktury, bude se opravovat i silnice ze Sušice na Rabí.