Seriál U vás na návštěvě dnes pokračuje v Břežanech na Horažďovicku. Tam jsme si povídali se starostkou obce Marií Metličkovou.

Co považujete za největší úspěch, který se vám v poslední době podařil?

Podařilo se nám koupit pozemek v centru obce, který byl v soukromém vlastnictví a o který obec řadu let usilovala. Neměli jsme totiž v naší obci žádné prostranství, kde by se daly organizovat různé akce. Na tento pozemek se nám nyní vejde i velkoprostorový stan, který je ve vlastnictví Mikroregionu Slavník. Stan si na kulturní akce půjčujeme. Postavili jsme zde i dětské hřiště, které v naší obci chybělo. Do koupi pozemku, jeho úpravy a postavení dětského hřiště jsme investovali půl milionu korun.

To ale nebyla jediná investiční akce v posledním roce…

Dalších půl milionu korun jsme investovali do oprav hasičské zbrojnice. Vyměnila se podlahová krytina, okna, dveře, udělaly se výmalby vnitřních prostor, natřela se fasáda, postavili jsme pergolu pro venkovní posezení a došlo i na okapy. Největší investicí byla ale výměna vrat do garáže s hasičskou technikou. Toto zařízení si hýčkáme, jelikož klubovna ve zbrojnici je jediným velkým prostorem, kde se můžeme scházet. Zde organizujeme zasedání zastupitelstva, oslavy MDŽ, dětské maškarní bály, schůze spolků, soukromé oslavy a podobně. Jiný sál v obci nemáme, a tak nám musí stačit.

Ve vaší obci chystáte i velkou společenskou akcí, kterou je sraz rodáků a oslavy hasičů…

Ano, v příštím roce chystáme po deseti letech sraz rodáků, který spojíme s oslavami 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Břežany. Půjde o velkou akci, a proto s přípravami pozvánek a programu začínáme již nyní. Pozváno bude 217 rodáků, a tak opět využijeme velkého společenského stanu. Ke srazu rodáků chystáme i vydání publikace o historii a současnosti Břežan, kterou pro nás připravuje Zdeňka Řezníčková z Muzea Šumavy v Sušici, která vyhledává potřebné dokumenty a záznamy v archivech. V naší obci se totiž nedochovaly žádné kroniky. Ty, které máme, pocházejí až ze 60. let 20. století. Kroniky se musely za války odevzdat do Prahy. Po válce si je ale nikdo z naší obce nevyzvedl, a tak se ztratily. Kronika se u nás vede opět od roku 1991 a podle pravidel psaní kronik pak od roku 2005.

Které další investiční akce se u vás chystají?

Ke srazu rodáků chceme naši obec opět o něco více zvelebit. Chceme obílit kapličku na návsi a historickou kovárnu v obci a do svého vlastnictví bychom chtěli získat od církve kapli sv. Anny, která se nachází v lese nad obcí ve směru na Malý Bor. Nyní je kaple majetkem Českobudějovického biskupství a vše je na dobré cestě. Biskupství již připravilo smlouvy. Tuto kapličku chceme do našeho majetku proto, abychom ji před srazem rodáků opravili. Patří k historii naší obce a nechceme tedy investovat do cizího.

Jak velkou obcí jste a s jakým rozpočtem ročně hospodaříte?

Břežany mají 180 obyvatel a hospodaříme každý rok s vyrovnaným rozpočtem. Letos je to 2 150 000 korun v příjmové i výdajové části rozpočtu. Každoročně se nám podaří získat nějaké dotace a to nám ke zdárnému chodu obce stačí. Soustavně investujeme finanční prostředky do obecního vodovodu, oprav a údržby obecního majetku, oprav komunikací, úprav veřejného prostranství. Vždyť ne v každé obci je dnes voda za 15 Kč/m3

Ve vaší obci máte vedle vesnické památkové zóny ještě jeden unikát…

Je to budova školy, která je dnes bohužel v majetku Plzeňského kraje a využívá ji Muzeum Šumavy v Sušici jako depozitáře. Muzeum Šumavy uvažuje o projektu, díky kterému by v Břežanech ve škole mohlo vzniknout muzeum školství. Škola je částečně v takovém stavu, jak ji žáci v 60. letech 20. století opustili. Pak tam ještě nějaký čas působila mateřská škola, ale od poloviny 70. let je prázdná. Určitě by toto muzeum do naší obce přivedlo turistický ruch, a tak tyto záměry vítáme.

Jak to v Břežanech vypadá s místními spolky?

Máme zde myslivce a hasiče. Pod sbor dobrovolných hasičů pak patří ještě ochotníci. Spolupráce s oběma spolky je výborná a kdykoliv potřebujeme pomoci při nějakých brigádách a údržbách obce, můžeme se na ně spolehlivě obrátit. Myslivci pro nás dělali například údržbu vodovodního pásma, ale pomáhají i při drobných údržbách veřejného prostranství a při dokončovacích pracích na dětském hřišti. Hasiči a ochotníci zas organizují akci Za čisté Břežany, kdy obejdou komunikace, které vedou do vsi, a v jejich okolí posbírají odpadky. Tato akce se dělá každý rok na jaře. Když se organizovala úplně poprvé, naplnili hasiči hned několik vozů odpadky. Na spolupráci se spolky si tedy nemohu v žádném případě stěžovat.

Na to, že jste poměrně malou obcí, připravujete zde velké množství akcí. Prozraďte, co všechno se u vás během roku dělá?

Děláme Tříkrálovou sbírku, masopustní průvod obcí, dětský maškarní bál, oslavu MDŽ, stavění máje, pořádáme dětské dny, pouťové oslavy na sv. Annu, rozsvěcení vánočního stromu. Organizujeme nohejbalový turnaj a podobně. Letos rozsvítíme vánoční strom na návsi 26. listopadu v 16:30 hodin. Zazpívá a zahraje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, připraveno je vystoupení ochotníků a chybět nebude ani ohňostroj. Co se týče nohejbalového turnaje O putovní pohár obce Břežany, tak se příští rok uskuteční desátý, jubilejní ročník.