Důvodem pro zvýšení kapacity školy byl velký počet dětí. „Dlouhodobě už jsme jeli na „výjimku“, žáci základní školy se museli učit ve školní jídelně a děti z mateřské školy chodily zase do školní družiny. A vzhledem k tomu, že populační ročníky jsou, aspoň v Bolešinech, stále silnější, rozhodli jsme se udělat v prostorách mateřské školy stavební úpravy, a rozšířit tak kapacitu o jednu třídu pro jedenáct dětí,“ vysvětlil ředitel bolešinské základní a mateřské školy Michael Burianek.

Nová třída vznikla z nevyužitých prostor v přízemí budovy. „Šlo původně o zázemí pro provozní pracovníky, tři menší sousedící místnosti, kde jsme vybourali příčky, a vznikla tak nová učebna. Zázemí pro provozní zaměstnance vzniklo jinde,“ upřesnil Burianek. „Jako téměř při každé stavbě se vyskytly komplikace, takže jsme nakonec měli obavy, abychom stihli otevřít školu a školku na začátku školního roku, ale nakonec se vše podařilo,“ dodal.

Bolešinská mateřská škola má nyní dvě třídy s celkovou kapacitou 35 dětí. Do nové třídy umístili Bolešinští předškoláky, kteří si třídu ještě sami vyzdobí. „Vyrobíme si na stěny keramické obrázky. Necháme si také ještě udělat výtvarný stoleček a budeme mít novou magnetickou tabuli,“ shrnula učitelka bolešinských předškoláků Miroslava Holá.

Bolešinská mateřská škola byla postavena v 70. letech minulého století původně pouze jako přízemní budova. Podobnou mají i v Mochtíně. „Když se školka stavěla, byli se tady podívat Mochtínští a už tehdy viděli „nesmysly“, které v původním projektu byly. Když pak stavěli školku v Mochtíně, postavili ji podle našeho projektu, ale už upraveného. A my, když jsme teď školku předělávali aniž bychom viděli mochtínskou školu, architekt povídá, tohle musíme vybourat. A pak jsme se podívali do Mochtína a zjistili jsme, že vlastně nakreslil to, co už tenkrát postavili v Mochtíně,“ smál se Burianek.