„Místo nemocného pana starosty Josefa Sommera přivítal nové občanky místostarosta Miroslav Vích a vítal pět dětí z obce Bolešiny a po jednom z Kroměždic, z Újezdce, ze Slavošovic a z Pečetína,“ upřesnil ředitel bolešinské základní a mateřské školy Michael Burianek, který vítání moderoval. Vítání občánků pořádají Bolešinští tradičně jednou za rok společně se sousedními Myslovicemi, tam ale pro letošní vítání žádného nového občánka neměli.

Vítání občánků v BolešinechZdroj: Deník / David Kojan

Supermarine Spitfire v Klatovech
PODÍVEJTE SE: Před kulturním domem přistál Spitfire