Obě města zásadně nesouhlasí s tím, aby ve zmiňované lokalitě byl stanoven dobývací prostor a zahájena těžba. Způsobila by ničení životního prostředí, výrazné zvýšení dopravy nákladních aut i zhoršení životních podmínek obyvatel obou měst. „Během celého řízení jsme předkládali námitky proti rozhodnutí báňských úřadů. Naše četné námitky byly vždy zamítnuty. Báňské úřady například upřednostnily zájem těžební společnosti nad veřejným zájmem obou měst na ochranu zdraví obyvatel a zachování životního prostředí. Nedostatečným způsobem řešily chybějící dopravní napojení dobývacího prostoru nebo nedoložení některých závazných stanovisek a souhlasů od správních úřadů,“ uvedl starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Maturitní plesy se nekonaly. Vzpomeňte na ples klatovských gymnazistů

Ani po rozhodnutí báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru v roce 2019 se nevzdali. Dlouholetý spor se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu České republiky v Brně, který dal oběma městům téměř ve všech námitkách za pravdu. „Celá záležitost se tak vrací opět na začátek a řízení o stanovení dobývacího prostoru bude probíhat znovu. Báňský úřad v tomto dalším procesu musí ale respektovat rozhodnutí soudu a naše námitky řádně vypořádat,“ sdělil starosta.

Těžební společnost bude muset zajistit další závazná stanoviska a rozhodnutí, která jim doposud chyběla. Jde například o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, bez které není možné dobývací prostor stanovit. Vydání této výjimky však zatím brání Ministerstvo životního prostředí České republiky. „Přestože jsme v soudním sporu byli úspěšní, budeme i nadále celé řízení sledovat,“ dodal na závěr Rubáš.