Z celkových 2188 kandidátů je žen 610, což představuje zhruba 27,88 %. Zastoupení žen mezi kandidáty na Klatovsku je tedy o více než čtyři procenta menší než v celém Plzeňském kraji (31,99 %) a o více než pět procent menší než v celé ČR (33,35 %).

Pokud se podíváme na kandidátky jednotlivých stran a volebních uskupení, největší zastoupení mají ženy u SPD. Do voleb jde SPD pouze v Klatovech a z 27 kandidátů má 19 žen, což představuje 70,37 %. Poté následují Piráti s devatenácti ženami z celkových 78 kandidátů (39,58 %), KDU-ČSL s 29 ženami z 82 kandidátů (35,37 %), přes třicet procent žen mají i ČSSD (29 z 84; 34,52 %) a ANO 2011 (21 z 66; 31,82 %). Na opačné straně jsou Starostové a nezávislí , z jejichž celkových 46 kandidátů je žen pouze devět, tedy 19,57 %. ODS má na kandidátkách žen 24 z celkových 97 kandidátů (24,74 %) a KSČM má že 30 ze 112 kandidátů (26,79 %)

Podíváme-li se na kandidátky v jednotlivých obcích Klatovska, největší podíl žen mají v Biřkově, kde kandiduje šest žen a muž pouze jediný. Převahu mají ženy také v Červeném Poříčí (4 ženy a 3 muži) a v Horské Kvildě (9 žen, 8 mužů). Stejný počet mužů a žen kandiduje v Bukovníku (4:4) a v Nezdicích na Šumavě (9:9), v dalších devíti obcích je pouze o jednu ženu méně než mužů, to se týká Hejné, Javoru, Kejnic, Klenové, Mlýnského Struhadla, Myslíva, Nezamyslic, Poleně a Strašína.
Naopak čistě mužské kandidátky mají v osmi obcích, v Běhařově, Domorazu, Frymburku, Chlistově, Ježovech, Malém Boru, Nehodivě a Zavlekově, v dalších třinácti obcích kandiduje pouze po jedné ženě.

V Klatovech a Sušici se podíl žen k celkovému počtu kandidátů blíží celorepublikovému průměru, v Klatovech je 31,33 % a v Sušici 34,63 %.

Ilustrační foto.
Řezníků nastoupilo šest v kraji