"Počet byl nezvykle vysoký, a to z důvodu nemožnosti konání vítání občánků v loňském roce. Pravdou je, že nejstaršímu vítanému dítěti byly již skoro dva roky, je to holčička a pro dárek si přišla po svých," uvedla za sbor pro občanské záležitosti Jitka Boháčová.

Slavnostní odpoledne se konalo již druhým rokem v sále EuroCampu v Běšinech, kde je více místa a příjemnější prostředí než v malé oddací síni na obecním úřadu. "Výhodou je také možnost občerstvení a posezení v přilehlé restauraci. Po přivítání paní starostkou a proslovu pana místostarosty následovalo tradiční milé vystoupení dětí tentokrát z mateřské školy v Běšinech. Účast byla překvapivě hojná, kromě jednoho občánka si pro malý dárek došly nebo byly doneseny všechny děti. V tomto roce dostaly velkou plyšovou ovečku a dárkovou poukázku, jejich maminky obdržely květinu. Poté došlo k podpisům rodičů do pamětní knihy obce," sdělila Boháčová.