Celkem by mohly dostat 3 766 940 korun, rozhodnutí rady ale bude muset ještě schválit také zastupitelstvo.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo i pro rok 2020 program Účelové investiční dotace pro jednotky SDH. „V rámci tohoto programu mohly obce požádat také o investiční dotaci na rekonstrukci stávající nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V. Finanční podpora Ministerstva vnitra ČR byla pro rok 2020 alokována pro čtyři obce Plzeňského kraje – Šťáhlavy, Budětice, Běšiny a Liblín,“ uvedla mluvčí kraje Alena Marešová.

Dotace pro obec Šťáhlavy (1 166 666 korun) byla již schválena, Liblín dotaci čerpat nebude. Krajská rada navrhuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace pro obec Běšiny ve výši tři miliony korun a pro Budětice ve výši 766 940 korun. Hasiči se tak mají na co těšit.