Dnes jsme navštívili obec Běhařov, kde jsme si se starostou obce Jindřichem Kellnerem povídali o tom, co se v obci podařilo realizovat a jaké mají plány do budoucna.

Co se ve vaší obci podařilo v poslední době realizovat?
Do dnešního dne se podařilo zasíťovat obytnou zónu pro výstavbu rodinných domků. V první fází se zasíťovalo pět domů. Také komunikace včetně všech inženýrských sítí je v této zóně připravena k užívání. Současně s tímto projektem jsme opravili i místní komunikaci ve směru na Úborsko, které je součástí naší obce. Zde se udělalo 1,3 kilometru nového asfaltového povrchu. Dokončeny byly i terénní úpravy v obci a úpravy zeleně. K tomu byl zakoupen za 480 tisíc korun také nový traktůrek. Na uvedený kompletní projekt jsme získali dotaci 4,6 milionu korun, obec Běhařov doplácela 1,2 milionu ze svého rozpočtu. Byla to jedna z největších investičních akcí v poslední době. Druhou poměrně velkou akcí byla výstavba hasičského muzea, na kterou jsme získali dva roky po sobě z Programu stabilizace venkova Plzeňského kraje 170 a 100 tisíc korun. Muzeum se postavilo v místech staré dřevěné roubenky, která byla rozebrána a přemístěna do skanzenu v Chanovicích. Stavba muzea je zkolaudována a celkové náklady činí jeden milion korun. Spolu s muzeem vzniklo i jakési informační centrum o naší obci. U muzea jsou umístěny informační tabule, lavičky pro odpočinek a stojany na kola pro cyklisty. Muzeum bude otevřeno v neděli 10. července.

Jaké jsou vaše plány pro další období?
Také plánů máme spousty. Připravena je rekonstrukce průtahu obcí Běhařov. Chybí nám dokončit poslední část, která je z finančních důvodů stále odkládána. Přesto jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Tato poslední část rekonstrukce průtahu obce bude zahrnovat opravu povrchu komunikace včetně chodníků, výměny kanalizačního potrubí, vodovodního potrubí a nového veřejného osvětlení. Přeložen bude i plynovod. Na tento zhruba 300 metrů dlouhý úsek budeme potřebovat 7 až 10 milionů korun. Vyčistit potřebuje také rybník v obci Běhařov. Letos připravíme projekt, a za rok požádáme o dotace na vyčištění a opravu hráze.
Potřebujeme také řešit odkanalizování obce. Koncept jeho řešení nám zpracuje odborná firma. Zatím nevíme jak tento stav řešit, zatím zde máme malou výjimku a máme povolené vypouštění odpadních vod do řeky za přísných podmínek. Vše ale chceme dovést k výstavbě kořenové čistírny odpadních vod, ale to bychom hodně předbíhali.

Nezapomínáte na své spádové obce?
Nezapomínáme ani na místní části. Ve spádové obci Úborsko jsme odkoupili od církve pozemek, na kterém by mělo vzniknout odpočinkové místo s altánkem a parkem, které bude jakýmsi místem česko–německého usmíření. O tomto projektu se hovoří už patnáct let, a tak to chceme konečně dotáhnout do konce. Sháníme proto potřebné finanční prostředky.

Vypadá to, že v Běhařově nemáte žádné starosti. Přesto, je něco, co by vás hodně trápilo?
Trápí nás stav kostela, který je poměrně zanedbaný. Církev do jeho oprav téměř neinvestuje. Někteří občané by si přáli, aby si obec od církve kostel vzala a zachránila ho. Potřebuje totiž novou fasádu, novou střechu. Obec ale nemá v současnosti finanční prostředky na jeho údržbu.

Jak to je u vás se společenským životem?
Společenský život v Běhařově je bohatý. Nejaktivnější a největší organizací jsou dobrovolní hasiči. Ti jsou tažnou jednotkou v obci. Vzájemně spolupracujeme a vycházíme si vstříc. Pak tu máme Český červený kříž a zahrádkáře. Zahrádkáři ale patří pod organizaci v Janovicích nad Úhlavou. Ke kulturním akcím se využívá náš kulturní dům, ke sportu pak hřiště za kulturním domem. Na pouť, která se v naší obci bude konat tento víkend, jsme 9. 7. připravili nohejbalový turnaj s tradičním opékáním selete.