Jde o veřejné prostranství v blízkosti bytových domů čp. 801 – 808/III (menší rozsah) nebo veřejné prostranství v blízkosti bytových domů čp. 752 – 755/III (větší rozsah). Anketa bude ukončena 30. srpna. Hlasovat mohou občané Klatov s trvalým pobytem v bytových domech Mánesova 801– 808 a Zahradní 752-755. „Výsledky ankety budou podkladem pro rozhodnutí Rady města Klatov ve věci přípravy umístění nového dětského hřiště na Domažlickém předměstí,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje klatovské radnice Daniela Pleskotová.