„Ve dnech od 17. do 20. září bude kvůli celoplošné opravě povrchu vozovky a úpravě poklopů inženýrských sítí uzavřena Vrbova ulice, a to v úsecích Dragounská – Na Bělidle a Na Bělidle – Tyršova. Křižovatka s ulicemi Aretinova, Na Bělidle zůstane po celou dobu průjezdná. Ke svým nemovitostem ve vnitroblocích se tedy občané dostanou ulicemi Aretinova a Na Bělidle. Hasičský záchranný sbor využije v případě výjezdu boční vjezd do Tyršovy ulice,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda. Omezení tam ale nastanou už o několik dní dříve, už 12. září bude odfrézován stávající povrch vozovky za částečně omezeného provozu.