„Uzavírka bude z důvodu provádění stavebních prací na kanalizaci. Po dobu provádění stavebních prací bude umožněn průjezd ulicí nábřeží Kpt. Nálepky v místě křižovatky s ulicí Kollárovou,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Další úplná uzavírkou v Kollárově ulici v křižovatce s ulicí nábřeží Kpt. Nálepky bude od 9 do 15. října z důvodu pokládky nového asfaltového krytu. Do 9. října je naplánována úplná uzavírka také v Podhůrecké ulici, kde je rovněž z tohoto důvodu zrušena obslužnost i několik zastávek městské hromadné dopravy.