Město podnik provozovalo od 90. let 20. století a výroba se soustředila hlavně na produkci běžného řeziva. Ukončení provozu této pily bude na konci dubna. Lidé v Kašperských Horách se ptají, co bude s pilou dál.

Nájemcem objektu jsou Kašperskohorské městské lesy. Dříve tam pracovalo 16 zaměstnanců, v současné době jich je v pracovním poměru devět, včetně vedoucího pracovníka. ,, Podnik platil pravidelný nájem, ale od roku 2009 byl provoz ztrátový. Město jako majitel nám na něj nepřispívalo. O práci přijdou asi tři lidé, ostatní mohou odejít do předčasného důchodu, jeden pracovník přechází jinam,“ řekl jednatel Kašperskohorských městských lesů Miroslav Mäntl.

Pila se snažila udržet provoz. Bohužel, ztrátovost nešla zastavit. V roce 2017 si vedení podniku nechalo vypracovat odbornou nezávislou analýzu provozu, kde ve vyhodnocení bylo dáno doporučení k ukončení této výroby. Dnes se ale již hledají možnosti realizace nového provozu. Město má zájem, aby objekt nezůstal nevyužitý. ,,Na poslední radě města, která zasedala 3. dubna jsme se rozhodli, že část pily pronajmeme a v nejbližším možném termínu zveřejníme podmínky pronájmu na úředních deskách. Dostala jsem několik žádostí o pronájem, uvidíme, zda těm žadatelům budou vyhovovat zveřejněné podmínky,“ řekla starostka Kašperských Hor Bohuslava Bernardová.

Klatovští modeláři s poháry.
Klatovští automodeláři přivezli 26 pohárů