„Po celoplošném odfrézování krytu vozovky v Podhůrecké ulici bylo zjištěno, že podkladní vrstvy vykazují značnou nesourodost. Vyskytují se tam mozaikové trhliny, které svědčí o neúnosném podloží komunikace. Místy jsou nad inženýrskými sítěmi obnaženy rýhy s vrstvou štěrkodrtě,“ informoval František Kocfelda z klatovské radnice. Dodal, že z důvodu zajištění kvalitního povrchu nové vozovky bude v úseku mezi ulicí Kryštofa Haranta a mateřskou školkou odbagrován nesourodý a neúnosný povrch komunikace s následnou pokládkou sanační vrstvy štěrkodrtě a podkladní asfaltové vrstvy. „Přístup k restauraci Klatovský dvůr a nemovitostem v úseku Domažlická – Kryštofa Haranta bude umožněn,“ dodal Kocfelda.