„Bývali jsme velkou a bohatou organizací. Mívali jsme i 55 členů a mezi hlavní činnosti naší organizace patřil sběr bylin,“ říká předsedkyně běhařovské organizace Alena Černá, která je ve funkci už 45 let.

„Dnes už byliny nesbíráme. Nevyplatí se to. Musely se posílat poštou a při dnešních cenách to bylo prodělečné,“ vysvětluje Černá. „Neorganizujeme ani darování krve. Já jsem darovala krev například šedesátkrát. Ale když je vám 65 let, s dárcovstvím musíte skončit. Dnes v naší organizaci daruje krev jen jedna naše členka,“ vysvětluje předsedkyně.

V současné době se Český červený kříž v Běhařově věnuje především organizování pravidelného cvičení pro seniory i pro mladé v sále kulturního domu.
„Zájem o tato cvičení je. Dojíždějí ženy i z okolních obcí, i z Pocinovic. Tato cvičení nám zde vede Kateřina Marešová z Klatov. Pravidelně se nás schází i kolem deseti,“ pokračuje Černá.

V současné době má organizace ČČK v Běhařově 26 členů. Členské základny ale ubývá.

„Věkově jsme kolem šedesáti let a výše. Bohužel, naši členové stárnou a mladí nemají o členství v ČČK zájem. Přesto se snažíme organizovat i různé besedy, přednášky a pravidelně dojíždíme na návštěvy za obyvateli a rodáky Běhařova, které máme v domovech důchodců. Dřív ta činnost byla ale mnohem aktivnější. V obci jsme dříve pravidelně organizovali například i masopustní průvod. Staří dnes jen těžko vydrží celý den v maskách a mladým se nechce, tak tato tradice také zanikla. Problém je i s kapelou. Dříve jsme chodili v dešti, sněhu, na náledí, nikomu to nevadilo. Je holt jiná doba,“ dodala Černá.