Jak je již dobrým zvykem na této škole, o pestrý program nebyla nouze. O začátek představení se postarali naši nejmenší – pěvecký sbor „Prvňáčci“, který s neutuchajícím nadšením vede paní učitelka M. Hošková. Žáci si vybrali především písně o jejich velikých přátelích – zvířátkách. Poté následovalo mluvené slovo ve „Čtenářském klubu“ s pohádkou – Boudo, budko. O tuto část se postarala paní učitelka D. Jančovičová. Naše škole se snaží rozvíjet nejen estetické vnímání svých žáků, ale především klade důraz na možnost rozvíjet se i po stránce hudební. Proto na řadu přišlo další číslo s pěveckým sborem Berušky, který vede již dlouhá léta s vynikajícími výsledky paní ředitelka D. Martinková. Celým programem prováděli žáci z Dětského divadelního souboru „Otakárek“, o který se s velkou chutí stará paní učitelka M. Naušová. Po dětech z prvního stupně nastoupili žáci starší. V dlouholeté tradici pěvecké činnosti pokračuje i paní učitelka M. Černá, která zařazuje do svého repertoáru různé druhy hudebních žánrů. Tu doprovodili na kytaru K. Týmlová, na cajou – M. Urbánek a na flétnu Reháková. Velký dík patří i spolupráci se ZUŠ Klatovy panu řediteli J. Pletichovi, který celý koncert vzorně doprovázel hrou na klavír. Ve druhé polovině akademie se představil „Otakárek“ s pohádkou: Kalhoty od krejčího ze Zadní Lhoty. Závěrem bych ráda dodala, že bez velké dávky nadšení, tolerance a pochopení z řad žáků, rodičů, učitelů a jiných pedagogických pracovníků, by nebylo možné tuto akci secvičit.

Dana Kubová