Komunikovat s úřady prostřednictvím počítače je pro mnohé obyvatele Klatovska stále ještě velkou neznámou. Od toho, aby k vyřizování svých žádostí používali elektronické podatelny zřízené na všech městských úřadech, je nejvíc odrazuje nutnost vlastnit elektronický podpis. „S běžnou agendou si zajdou raději Sušičané k nám na úřad osobně. Mohou se na místě poradit, dozví se například i to, co všechno k vyřízení věci potřebují, zkrátka je to rychlejší,“ domnívá se tajemník Městského úřadu v Sušici Petr Novák. „Používání elektronické podatelny je minimální,“ dodal tajemník s tím, že tuto formu korespondence používají hlavně nejrůznější instituce či právnické osoby.

Podobně jsou na tom v Hartmanicích. „Jde jen o pár ojedinělých případů, kdy nám pošta dojde v elektronické podobě. Lidé raději chodí osobně na úřad,“ uvedl starosta Hartmanic Jiří Jukl. „Elektronickou poštu používáme hlavně my při komunikaci s ostatními úřady či institucemi,“ upřesnil Jukl.
Naopak v Klatovech zaznamenávají rok od roku větší zájem o vyřizování nejrůznějších agend prostřednictvím počítače. „Je mnohem jednodušší sednout k počítači a komunikovat tímto způsobem,“ přiznává vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Klatovech Milan Jarošík. „Samozřejmě musí jít o záležitosti, ke kterým není zapotřebí elektronický podpis. Ten obyčejní lidé využívají jen minimálně,“ uvedl Jarošík. S jeho tvrzením souhlasí i sušický tajemník Novák. „Elektronický podpis je drahá záležitost. Než si jej lidé vyřídí, je pro ně jednodušší zajít na radnici. Navíc za pořízení elektronického podpisu musí zaplatit a to mnozí zvažují,“ vysvětluje Novák.


Deníkem oslovení lidé se shodují, že spíše než pomoc počítače upřednostňují vyřizování agendy na úřadech osobní návštěvou. „Na radnici sice moc nechodím, ale kdybych si měla vybrat, raději věc vyřídím při osobní návštěvě,“ potvrdila Deníku Anna Rayserová z Hadravy. Podobný názor má i Klatovanka Ivana Stoklasová: „Když jdu na úřad, pak je to hlavně kvůli dokladům, a to stejně nejde vyřídit přes počítač.“

S úřadem přes PC

Ke komunikaci s úřadem přes PC je zapotřebí elektronický podpis. K jeho vydání je zapotřebí mít kvalifikovaný certifikát, který je vydán na 12 měsíců a za jeho opatření je třeba zaplatit od 160 do 1400 korun.


Jaké máte zkušenosti s využíváním elektronické komunikace s úřady vy? Napište do diskuze.