„Lidé mohli vidět, jak přitéká voda z vodního díla Nýrsko na úpravnu vody, jakým způsobem je voda čištěna, zabezpečena a dále dodávána na Klatovsko a Domažlicko,“ uvedl vedoucí provozu úpravny vody v Milencích Jan Tureček.

Nýrská úpravna v letošním roce slaví třicet let od svého spuštění. Zajímavá je také tím, že odebírá vodu z vodního díla Nýrsko, které je jedno z nejčistších v České republice, v rámci povodí Berounky je v ní úplně nejčistší surová voda. „Díky tomu je i úprava vody velice jednoduchá. Je zde pouze jednostupňová filtrace a jeden separační stupeň. Chemické zabezpečení provádíme pouze pomocí oxidu uhličitého a vápenného hydrátu,“ vysvětlil Tureček.

„Hygienické zabezpečení se neprovádí jako standardně chlorem, ale oxidem chloričitým, který nemá oproti chloru vedlejší účinky jako zápach a je i mnohem stabilnější a lépe funguje,“ pokračoval Tureček.

Královský maškarní bál ve Svéradicích.
FOTO, VIDEO: Děti si užily královský ples

Z dříve plánovaného průtoku až 440l/s (440l/s upravené vody) se výtěžnost úpravny pohybuje kolem 110l/s upravené vody. „Je tedy velká kapacita a proto je uvažováno, že bychom rozšířili skupinový vodovod na soustavu Plzně,“ poznamenal Tureček.

Během exkurze se lidé dozvěděli mnoho zajímavého a dostali odpovědi na své dotazy. „Byla jsem zvědavá, co se s vodou děje, jak se z ní stane kohoutková. Jsem teď už o něco chytřejší a jsem ráda, že tady máme tak skvělou čistou vodu,“ řekla návštěvnice Jana Hejduková.

Zajímavosti- úpravna vody má svou vlastní trafostanici (umístěna je nad areálem), kam jsou přivedeny kabely vysokého napětí
– na jedno vyprání pískového filtru se spotřebuje až 400 kubíků vyčištěné a upravené vody
– každý měsíc se na úpravu vody spotřebuje cca 18 tun vápenného hydrátu a 21 tun kysličníku uhličitého

Na stojáka v Klatovech 2018.
PODÍVEJTE SE: Baviči rozesmáli plný sál diváků