Radnice se rozhodla, že poplatky za ponechání plechového miláčka na náměstí lidem, kteří mají v této části města firmu, pouze pro letošní rok odpustí.
„O odpuštění poplatku pro letošní rok rozhodla rada města. Vedly ji k tomu četné stížnosti podnikatelů v průběhu hlavně loňského roku, kdy na území města finišovala nejrozsáhlejší investiční akce Klatovy – čisté město,“ vysvětluje starosta města Rudolf Salvetr.

„Na adrese radnice se objevily zejména telefonické stížnosti ze strany podnikatelů, že v důsledku dlouhodoběji rozkopaných ulic přicházejí o zákazníky, a tím pádem i o zisky. Město ale nemůže vykompenzovat ušlé zisky podnikatelům, proto jsme se rozhodli nahradit jim dlouhodobější ztráty tímto způsobem,“ dodal první muž radnice.

Platební úleva se však netýká všech klatovských podnikatelů, ale jen těch, kteří mají sídlo firmy a parkují na náměstí Míru v jeho východní a západní části. Tam byly opravy komunikací nejintenzivnější. Stejně tak se opatření týká pouze těch podnikatelů, kteří vlastní parkovací kartu dlouhodobě a nejde o nově přihlášené živnostníky.

Radnice na podzim loňského roku přistoupila k navýšení ceny parkovací karty pro podnikatele. Nově vyjde na 3000 korun. Podle starosty Salvetra se opatření odpuštění poplatků týká 127 vozidel.

„V příštím roce už budou všichni platit normálně,“ upřesnil Salvetr s tím, že toto opatření se netýká obyvatel žijících v této části města a parkujících svá vozidla v centru. Ti také platí roční poplatek nižší než podnikatelské subjekty.