Pokud chcete pomoci naší přírodě přijďte třeba do Chudenic, kde je sraz v 9 hodin Na městečku, do Velhartic v 9. 30 hodin ke kostelu a v Hrádku u Sušice je sraz na místě tradiční pouti v 9 hodin. Ve všech místech čeká dobrovolníky opékání buřtů.