„Dnes si připomínáme 95 od zahájení výuky na naší škole, proto jsme si na tento den připravili alespoň malý návrat do tehdejších časů v podobě ranního kostýmovaného zahájení na školním hřišti, kde uvítáme žáky, kteří se v mnohých případech po velmi dlouhé době vrací do školy,“ uvedl zástupce ředitele Lukáš Kopecký.

Netradiční přivítání potěšilo děti, ale i rodiče, kteří pozorovali dění za oplocením školy.

Se stavbou budovy školy se začalo na jaře roku 1923, dokončena byla v květnu roku 1925. Byla postavena podle plánů architekta Ladislava Skřivánka z Prahy. Stavbu provedli klatovští stavitelé - architekt Václav Beneš a stavitel Josef Strejc. Celkový náklad na stavbu činil přes tři miliony korun československých. Škola se stala majetkem města Klatov. „V budově byly umístěny samostatná obecná škola chlapecká, škola městská obchodní a škola rodinná, též škola kuchařská. Pravidelné vyučování začalo v úterý dne 1. 9. 1925 v osmi třídách Pětitřídní samostatné školy obecné v Klatovech. Počet žáků dosáhl čísla 308. Tehdy chodilo do 1. tříd 31 a 34 žáků, ve 2. třídě bylo dokonce 47 žáků. Řídícím učitelem byl v době otevření školy Bohumil Valenta,“ připomněl minulost Kopecký.

V roce 1933 získala škola titul Masarykova veřejná československá obchodní škola v Klatovech. Tento čestný název jí byl sebrán za nacistické okupace a nemohl se používat ani za komunistické totality. Čestný název - Masarykova základní škola v Klatovech - jí byl vrácen až 7. března 1990, v den narozenin prvního československého prezidenta. A i ten se v podobě jednoho z učitelů slavnosti 1. září 2020 slavnosti zúčastnil.