Od nového školního roku se ale vše změní, díky příspěvku od nadace elektrárenského gigantu si bude moci škola zakoupit tzv. schodolez a učitelé už nebudou vozíčkáře nosit do schodů.

„Od září k nám bude chodit šest handicapovaných dětí, z toho dvě jsou kvadroplegici odkázaní na invalidní vozík. Učitelé je museli zatím do schodů i ze schodů nosit, což bylo fyzicky velmi náročné. O prázdninách si ale budeme moci koupit schodolez, který nám výrazně pomůže,“ řekl Deníku ředitel školy Richard Smola. Schodolez je mobilní zařízení vybavené motorkem, které je možné připevnit k invalidnímu vozíku, tak aby doprovodná osoba mohla vozíčkáře snadno vyvézt do schodů.

Peníze na schodolez získala škola v rámci projektu Nadace ČEZ Oranžové schody, který pomáhá základním a středním školám odstranit architektonické bariéry. Grant slouží například k nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.

Snaha integrovat handicapované děti do kolektivu žáků většinou naráží na architektonické bariéry, zejména ve školách postavených před čtyřiceti a více lety. „Víme, že především starých škol, které by odstranění architektonických bariér potřebovaly, jsou v České republice stovky. Chceme tedy podporovat v první řadě ty, které s tímto problémem samy aktivně bojují a nečekají jen na cizí pomoc,“ uvedl ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch.