Učitelé se o prázdninách učili, jak poskytnout dětem první pomoc. V budově klatovské zdravotnické školy si místa s žáky vyměnili učitelé z mateřských, základních i středních škol z Klatovska, kteří měli možnost v rámci grantového projektu „Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – SZŠ Klatovy“ absolvovat v rámci dalšího vzdělávání učitelů kurz poskytování první pomoci.

Tento program akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož lektorkami jsou učitelky odborných zdravotnických předmětů, pomáhá učitelům rozšířit teoretické znalosti i zdokonalit praktické postupy při poskytování předlékařské první pomoci a seznámit se s novinkami v této oblasti. „Jsou to kompetence, které od učitelů každý rodič, který jim svěřuje své dítě, vcelku samozřejmě očekává, ale tato oblast přípravy učitelů je ve skutečnosti ve studiu na pedagogických fakultách i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů velmi podceňována. A to i přesto, že České republice patří podle mezinárodních statistik mezi evropskými státy jedna z předních příček v počtu dětských a školních úrazů,“ informovala metodička projektu Alena Kramlová.

Pro výuku tohoto kurzu má zdravotnická škola dobré předpoklady. „Máme moderní vybavení, pomůcky pro nácvik resuscitace, lektorky s dlouholetou zkušeností a ochotu dalších učitelů zdravotnické školy dělat něco nad rámec jejich běžných povinností. O účast v kurzu je zájem ze strany škol tak velký, že je v současné době podána žádost o podporu z prostředků Evropské unie na pokračování tohoto projektu.“ sdělil hlavní manažer projektu Jaromír Veselý.

Kladné hodnocení

Také odezva absolventů kurzu je velice kladná. „Většina z proškolených učitelů, kterých bude do června 2012 minimálně dvě stě, je spokojena hlavně s tím, že nejde jen o získávání teoretických znalostí, ale více než polovina z 20 hodin kurzu je věnována praktickému nácviku poskytování první pomoci na moderních resuscitačních modelech. Učitelé na závěr kurzu psali písemný test a skládali praktickou zkoušku,“ sdělila Kramlová.

Učitelé ze škol a školek tuto výuku uvítali a chválili ji. „Určitě nám to hodně pomůže, neučili jsme se tam jen umělé dýchání, ale také jak zasáhnout při popáleninách, při štípnutí včelou, zda můžeme poskytnout dítěti léky a podobně. Bylo to moc dobře připravené, pomůcky byly na skvělé úrovni. Měli jsme sice podobné cvičení od Českého červeného kříže, ale to nebylo v tak velkém rozsahu jako toto. Na naší škole ošetřujeme spíše odřeniny, na vážnější úrazy si ani nevzpomínám,“ řekla Deníku ředitelka Základní a mateřské školy v Mochtíně Ilona Dvořáková.

Také rodiče vzdělávání učitelů oceňují. „Myslím si, že je dobře, že se učitelé zdokonalují a doplňují si znalosti. Někdy první pomoc zachrání život, tak jako rodič budu určitě klidnější, když budu vědět, že ji i ve škole umějí poskytnout,“ uvedla Alena Vránová z Klatov.

Vážné úrazy jsou ve školách výjimkou. „K úrazům ve školách nevyjíždíme tak často. Pokud se nějaký úraz ve škole stane, tak je to ve většině případů při hodinách tělesné výchovy,“ řekla Deníku mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lenka Ptáčková.

Tento projektbyl spolufinancován Evropskym socialnim fondem a statnim rozpoctem Ceske republiky.