Studenti z Klatovska se rozloučili se svou mateřskou střední školou a letošním rokem počínaje vkročili na akademickou půdu. Nejčastěji usedli v lavicích ekonomických a lékařských fakult, také technicky i humanitně zaměřených oborů.

Na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech odmaturovalo letošní rok v řádném termínu 105 studentů. Z tohoto počtu 99 studuje vysokou školu včetně těch, kteří nastoupili do nultého ročníku. „Gymnázium připravuje na všechny obory, proto se i studenti dostávají na nejrůznější školy s nejrůznějším zaměřením. Nejvíce z našich letošních absolventů studuje ČVUT, fakultu aplikovaných věd, ekonomické fakulty, lékařské fakulty či jiné obory se zdravotnickým zaměřením. Zájem byl například i o pedagogické a filozofické fakulty. Jeden absolvent byl přijat na policejní akademii a jedna naše studentka na Janáčkovu akademii múzických umění,“ informoval ředitel klatovského gymnázia Jiří Šlégl. „Žádný z absolventů není nezaměstnaný, dva studenti pokračují na vyšší odborné škole, dva v jazykových kurzech a dva nastoupili do pracovního poměru. Někteří se dostali na vysokou školu, ale pokud nebyla tou, kterou preferovali, raději dělají například jazykový kurz. To je novinkou proti minulým letům, kdy studenti pokračovali i na škole, kterou nepreferovali,“ dodal Šlégl.

Přibližně osmdesát procent studentů klatovské obchodní akademie si podalo přihlášky na vysokou školu. „Naši absolventi nechodí na přírodovědné obory, studují většinou školy s humanitním zaměřením, ekonomické fakulty, pedagogické fakulty i například právo. Přibližně 20 % pokračuje na vyšších odborných školách nebo v jazykových kurzech,“ uvedla ředitelka Vyšší odborné školy a obchodní akademie Klatovy Soňa Rabušicová. „Někteří z vysokoškoláků se vrací na vyšší odbornou školu, pokud zjistí, že jim nevyhovuje systém vysokoškolského studia. Je to především z toho důvodu, že proti vysokým školám máme rodinné prostředí, také je studium spojeno více s praxí a lze při něm v kombinované formě studia mít zaměstnání. V letošním roce máme plný stav v kombinovaném i denním studiu,“ doplnila Rabušicová.

Na sušickém gymnáziu odmaturovalo v řádném termínu 55 studentů, 49 z nich studuje vysokou školu. Čtyři studenti nastoupili do zaměstnání, dva pokračují na VOŠ a jeden je hlášen na úřadu práce.

Studenti z Klatovska většinou preferují vysoké školy v Plzni, Praze a Českých Budějovicích. „Jednotlivci jsou pak například v Liberci či Ústí nad Labem,“ popsala preference studentů Rabušicová. „Praha a Plzeň převažují, naši studenti ovšem studují i v dalších městech podle vybraných oborů,“ dodal Šlégl.
„Chtěla jsem studovat ekonomii i být v Praze, od začátku tedy VŠE byla mou preferovanou školou,“ zdůvodnila svůj výběr vysoké školy absolventka klatovského gymnázia a zároveň studentka Vysoké školy ekonomické v Praze Adéla Trnková.

„Podával jsem si přihlášku jen na strojní fakultu Západočeské univerzity v Plzni, protože jinam jsem ani nechtěl. Tento obor jsem již studoval na střední škole, pokračovat v něm byla tedy pro mě nejlepší varianta. Také to mám z Plzně nejblíže domů,“ řekl Deníku absolvent Střední průmyslové školy Klatovy Jan Roub.