Gynekolog má tři možnosti. Musí kvůli jedné pacientce nevýhodnou smlouvu uzavřít, poslat ji k jinému lékaři nebo ji nechat za lékařská vyšetření platit s tím, že si sama peníze od pojišťovny dodatečně vymůže. V Plzni většina lékařů s novou pojišťovnou Média smlouvu neuzavřela.

„Zdravotní pojišťovna Média oslovila přes konkurzní řízení na kraji všechna zdravotnická zařízení. To je samo o sobě netypické. Normálně nová zdravotní pojišťovna čeká, až se do konkurzu přihlásí zdravotnické zařízení, které má zájem s ní spolupracovat. Tímto způsobem si vynucují mé stanovisko. Dokonce její zástupci objíždějí ordinace. Já s nimi ale smlouvu přesto neuzavřel, “ uvádí plzeňský gynekolog Pavel Vlček.

Nyní mu ale přišla do ordinace jeho pacientka, že k této pojišťovně přestoupila. „Je to těhotná žena, která má už jedno dítě doma. Večer k ní přišli tři muži a začali ji přesvědčovat formou podomního prodeje, ať změní zdravotní pojištění. Podepsala a teď je z toho nešťastná, ale musí počkat rok než bude moct pojišťovnu opět změnit,“ vysvětluje Vlček.

Uzavření smlouvy je pro doktory absurdní

Uzavření smlouvy s novou pojišťovnou je pro něj absurdní. „Musel bych kvůli jednomu nebo dvěma pacientům vést celou měsíční agendu, a to i tehdy, kdy by mi do ordinace ten měsíc nepřišli,“ uvádí Vlček.

Ze stejného důvodu nechce smlouvu uzavírat ani dětská lékařka Alena Šebková. „Nechci podporovat další drolení zdravotní péče, zvláště v dnešní době ekonomické krize,“ říká Šebková. Tentýž názor zastává také praktická lékařka pro dospělé Dagmar Minářová. „Smlouvu s nimi nemám a ani ji podepisovat nebudu. Vůbec nechápu, jak mohl někdo další pojišťovnu schválit,“ vyjádřila se Minářová.

I oslovování klientů na ulici, v zaměstnání nebo v jejich domovech se nikomu příliš nezamlouvá. Špatnou zkušenost má i Plzeňan Jiří. „K našemu klientovi přišel dealer s tím, že naše pojišťovna končí. Smlouvu s ním podepsal a pak si teprve ověřil, že to je lež. Jeho lékař nemá navíc s touto pojišťovnou smluvní vztah. Vypadá to, že v tomto případě se k nám klient bude moci vrátit, zjistil to totiž včas. Poslal prohlášení na pojišťovnu Média, že smlouvu podepsal na základě lživých informací,“ uvádí mluvčí pojišťovny Metal–Aliance Zuzana Breníková.

Ostatní pojišťovny se bouří

Zavedené pojišťovny se proti neférovému přebírání klientů bouří a jedna za druhou posílají svá tisková vyjádření. Na nepravosti je upozorňují lékaři i sami klienti. „Doporučujeme všem klientům nejednat unáhleně a všechny informace si v klidu ověřit,“ radí mluvčí VZP Jiří Rod.

Pojišťovna Média se hájí. „Na trh jsme vstoupili proto, že můžeme pojištěncům nabídnout něco víc. Mezi největší výhody určitě patří průhlednost provedených transakcí. Klient se může na našich webových stránkách nebo i prostřednictvím sms dozvědět o všech platbách,“ uvádí mluvčí Média Radim Jung. Konkurzů přes kraje využili právě proto, že jsou novou pojišťovnou v zavedeném systému a získávat smlouvy je pro ně daleko obtížnější. Upozorňuje i na to, že jejich klient bez proplacené péče nezůstane, i když bude navštěvovat lékaře, který s ním smlouvu nemá.

Problém je v tom, že lékař takového pacienta může odmítnout vyšetřit, pokud se nejedná o akutní případ.

Zástupci pojišťovny Média jsou prý proškoleni

Média se brání také nařknutím z cílených lží. „Co se týká získávání klientů nekalým způsobem – naše zástupce, kteří informují potenciální klienty, odborně školíme. Každý z nich musí podepsat etický kodex, který rozhodně nezahrnuje získávání klientů lží. Pokud se toho nějaký jedinec z jakéhokoliv důvodu dopustí, a my to zjistíme, budeme záležitost řešit,“ dodává Jung.

Breníková však dokládá celý seznam klientů ze všech koutů republiky, kteří se setkali s nátlakem od dealerů Média pojišťovny. „Téměř ve všech případech jim lhali, často například, že končí nějaký námi nabízený bonus, takže to už nebudou mít tak výhodné, jako když se přepíší k nim,“ říká Breníková.

Přehlásit se zpět do své původní pojišťovny je možné, jen pokud datum přeregistrace, to jest vždy první kalendářní den ve čtvrtletí, ještě nenastalo. „Registraci u nové zdravotní pojišťovny lze před tímto datem ještě zrušit. Pojištěnec je povinen sdělit své rozhodnutí té zdravotní pojišťovně, ke které se původně nově hlásil,“ uvádí Mluvčí krajské pobočky pro Plzeňský kraj VZP Martina Lomická. Pokud se už změna pojišťovny uskutečnila, je náprava prakticky nemožná a k původní pojišťovně se již nelze vrátit před uplynutím jednoho roku.