V Nahořánkách vše nahrazuje pocit klidu a pohody, kterou vyzařuje zdejší příroda. Krásným místem je nahořánská kaplička,kde se schází lidé místo poutě a kterou postavil vedle svého gruntu Tomáš Kašák. Splnil tak přání své zemřelé ženy. V roce 1854 ji kněz zasvětil Panně Marii Bolestné. A ještě kratičká pověst: Podle ní bloudí v noci kolem Nahořánek modravé světýlko. Údajně se tak děje od doby, co zde byl zavražděn a oloupen Kantor z Lazen.

zdroj: J. Sucháčová, L. Hromádková: Z podhůří Šumavy, Jan Kaše