Potěšující pro vedoucí lékařku je i fakt, že přibývá prvodárců nejen z řad mladých. „Naštěstí dárců neubývá, chodí i prvodárci, kupodivu nejen úplně mladí, ale i střední generace. To mě někdy i překvapuje,“ uvedla Zítková.

Covid dle jejích slov ovlivnil dárcovství úplně zpočátku, kdy se dárci obávali a v březnu 2020 příliš nechodili. Naštěstí to netrvalo dlouho. „Další trochu výpadek byl letos v létě, kdy se hodně lidí nechalo očkovat a nemohli hned přijít darovat. My jsme totiž potřebovali, aby od očkování uběhly alespoň čtyři týdny, protože jsme měli zkušenost, že to není dobré pro dárce a ani pro jejich výsledky. Jako reakce na očkování byly často zmnoženy bílé krvinky a to se pak nedá krev použít pro pacienty. Teď dárci chodí, pouze občas, když je zvýšená potřeba nějaké, zejména negativní, skupiny se jim snažíme cíleně volat,“ sdělila Zítková.

Za to, že dárci dají ze sebe to nejcennější, svoji krev či plazmu, jsou následně oceněni Českým červeným křížem. Předání těchto ocenění se v týdnu konala v Sušici a v Klatovech. Na sušické radnici převzaly ocenění tři desítky dárců, v refektáři jezuitské koleje v Klatovech přes sedm desítek. „Za 80 odběrů získali zlatý kříž, za 40 odběrů zlatou plaketu MUDr. Jana Janského, za 20 stříbrnou a za 10 bronzovou. Ocenění dárců se koná jednou ročně, do počtů odběrů se počítá darování krve i bezplatné darování plazmy. Krev se může darovat u žen čtyřikrát ročně a u mužů pětkrát, plazma po čtrnácti dnech,“ informoval ředitel oblastního spolku Českého červeného křížev Klatovech Jiří Böhm.

POCHVALUJE SNÍDANI

Mezi dárci jsou lidé, kteří to vidí jako svoji povinnost, jako čin, jimž chtějí pomoci, ale někteří mají i jiné důvody. Třeba jako Ladislav Hrubý z Klatov, který po ocenění neskrýval radost. „Daruji krev osm devět let. Mně se líbí snídaně, kterou za to dostanu a že mám i volno v práci. Začal jsem darovat s kamarády, ale teď spíš sám, protože chodím, jak mi to vychází časově nebo s kolegy z práce. Daruji jen krev, oceněn jsem byl nyní za dvacet odběrů, ale už jich mám 23. Určitě budu i nadále pokračovat,“ řekl Hrubý.

Dárci, kteří nedostavili na ocenění v Sušici nebo v Klatovech si mohou ocenění vyzvednout po telefonické domluvě do 30. listopadu na oblastním spolku ČČK v Klatovech.