Tato schůze měla jen jeden bod programu a to založení hasičského sboru v Týnci. Po ní byl hasičský sbor jednomyslně ustanoven. Na valné hromadě v červenci 1943 byly přečteny a schváleny stanovy, kterými se dobrovolní hasiči budou řídit. Schůze se konala v hostinci U Vaníčků. Sbor dobrovolných hasičů v Týnci byl založen poměrně déle, než tomu bylo u jiných v okolí. Bylo to dáno tím, že obec měla v 19. století, ale i v první polovině století 20. méně než 50 obytných stavení. A právě minimálně 50 obytných stavení bylo podmínka pro to, aby byl v obci zřízen hasičský sbor. Toto nařizoval „Řád policie požárové“ z roku 1876. Nutno podotknout, že ani v dochovaných archivních materiálech obce, od roku 1923, nikde není zmínka, že by občané o založení sboru uvažovali. A také je možno konstatovat, že ani v roce 1943, nebylo založení sboru aktem čistě „dobrovolným“. Německé orgány činné v Protektorátu tehdy nařídili jejich zřízení i v menších obcích. Bylo to dáno především obavou z náletů a škod, které způsobí.

V prvních letech fungování byl sbor velmi špatně vybaven. Na MÚ v Sušici bylo zažádáno o možnost nákupu látky na ušití pracovních stejnokrojů. Těmi byli hasiči vybaveni v roce 1944 a měly zelenou barvu. V tomto roce byly také zakoupeny konve na vodu a hasičské přilby. Sbor disponoval jednou hasičskou sekerkou, háky na stržení krovu a trubkou pro vyhlášení poplachu. Bylo také zažádáno o přidělení přenosné motorové stříkačky. Tu však týnečtí nedostali, místo toho jen ruční hasící stroj se savicemi, hadicemi a proudnicemi. Ten byl tažen koňmo nebo ručně. Členové hasičského sboru se starají o protipožární ochranu obce, prevence a dle možností také o své doškolování. V té době jsou jedinou činnou složkou v obci, proto dotváří i její kulturní dění. Pořádají zábavy na parketě „U Šmídů“. Tento parket sami i spravují a časem mění za nový, přičemž prkna dodává obecní úřad. Dále pořádají hasičský bál v sále U Vaníčků a také maškarní průvod obcí. V lednu 1954 bylo rozhodnuto o demolici kolny č.p. 9, z které bude následně materiál použit na stavbu nové hasičské zbrojnice. V roce 1958 byla dokončena výstavba hasičské zbrojnice a dle příslibu do ní byla dodána motorová stříkačka, která nahradila stařičkou ruční. Od roku 1960 se se udržuje tradice tradice, kdy se začalo zvát na hasičský ples v každém obydleném domě ve vsi. První motorové vozidlo bylo týneckým hasičům přiděleno v roce 1978. V roce 1985 se pokračovalo v dokončení požární nádrže na vsi a to tím, že se usadily skruže do Navesního rybníka (Dolejšák), který byl v předchozích letech rapidně zmenšen do dnešní podoby. V roce 1986 se naše organizace stává zřizovatelem hudební skupiny Otavanka vedené Františkem Vonáškem. V současné době, samozřejmě již ne s námi jako zřizovatelem, účinkuje Otavanka úspěšně nadále. V únoru 1990 dostali hasiči nové vozidlo. Jednalo se o skříňovou Avii A 30 pro přepravu, až 19 osob včetně řidiče. V květnu 1992 byly zahájeny přípravné práce na horní travnaté ploše v bývalé cihelně, která měla být upravena jako cvičiště. Počátkem roku 2010 dostal sbor od OÚ v Malém Boru nové hasičské vozidlo.

V roce 1999 se začíná odvíjet také kapitola sportovní. Přicházejí noví mladí členové, kteří mají chuť trénovat a závodit. V roce 2003 jsou do sboru přijaty jeho první členky, které zároveň tvoří soutěžní družstvo. V letošním roce se také mužskému družstvu podařilo po 21 po sobě vyhrát okrskovou soutěž. V roce 2015 bylo založeno dětské družstvo mladých hasičů, které se účastní hry Plamen.

Sbor dobrovolných hasičů není jen parta lidí, která se stará o bezpečnost a ochranu obyvatel a jejich majetku, i když to je to hlavní poslání. Z velké části také určuje kulturní dění v obci.

Aneta Langerová.
Tip Deníku: Langerová zazpívá na hradě