Tvoří jej štít, který je dělený modro-zeleně, a to pomocí stříbrného břevna se stupněm. Nahoře je stříbrná lilie mezi dvěma zlatými odkloněnými lipovými listy, zatímco dolní pole znaku obsahuje zkřížená stříbrná kamenická kladiva se zlatými topůrky.

Význam vyobrazení vysvětlil heraldik a vexiolog Jan Tejkal. „Lilie jako typický mariánský atribut ve spojení se dvěma lipovými listy představuje heraldicky stylizované vyjádření centrálního prostoru obce s lípami a kapličkou zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie. Kamenické nástroje pak symbolizují historickou i současnou tradici lámání kamene a jeho zpracování v lomu v Tužicích. Tuto symboliku podtrhuje i figura břevna se stupněm, která vychází z obecně vžité podoby mapové značky lomu.“