Letos se uskuteční v sobotu 22. listopadu ve Švihově na Klatovsku. Setkání pořádá odbor Klubu českých turistů (KČT) Klatovy - Luby z pověření Oblasti KČT Plzeňského kraje a za podpory města Švihov. „Podzimní setkání je hlavní akcí konanou v Plzeňském kraji k oslavám 120 let od vzniku KČT a je zařazeno mezi mezinárodní akce Internationaler Volkssportverband (IVV),“ informoval Mirko Laník, předseda odboru KČT Klatovy.


„Pro účastníky setkání, členy KČT i další zájemce o aktivní pohyb, cestování a poznávání krás naší země jsou připraveny trasy v délce 3 - 26 km, které mohou absolvovat pěšky či na kole. Trasy jsou vedeny po trase připravované naučné stezky „Švihov a okolí“. Trasy naučné stezky zavedou zájemce do míst šerého dávnověku, bohaté historie středověku, vzácných přírodních památek a podél toku řeky Úhlavy se budou všichni vracet do centra podzimního setkání v Kulturním domě ve Švihově. Start je ve Švihově, v informačním centru na radnici, od 7.30 do 11.30. Cíl do 16.00 hodin ve švihovském kulturním domě,“ říká Laník.


„Turisté budou moci také dopoledne navštívit vodní hrad Švihov. Vstupenku získají na startu pochodu,“ doplňují informace pořadatelé. Slavnostní zahájení setkání proběhne ve 14.00 hodin v kulturním domě za účasti zástupců města Švihov a Oblasti KČT Plzeňského kraje. Účast přislíbil také předseda KČT Jan Stráský. Součástí akce je kulturní program a vyhodnocení aktivních členů KČT a předání ocenění. Zahájení turistické sezony 2009 proběhne na Jarním setkání turistů Plzeňského kraje na zámku Rochlov u Nýřan.