„V oblasti Jezerní hory nad Černým jezerem jsou umístěné tabule s informacemi o ochranném režimu zvláště chráněného území. Součástí je i piktogram zakazující vstup do území. Toto terénní značení bylo už několikrát poškozeno nebo dokonce odcizeno,“ uvedl Ivo Procházka z CHKO Šumava. Škoda překročila 8000 korun, a tak park podal trestní oznámení na Policii ČR.

Cedule podle ochránců přírody poškozují vandalové a ti, co chtějí zničit důkaz, že prošli kolem zákazu vstupu. „Často se kradou tabule s označením zvláště chráněného území, označení CHKO se státním znakem, označení rezervací se státním znakem nebo I. zón národního parku jako "suvenýr" z výletu. Ještě častější jsou drobné krádeže informačních tabulek - hlavně piktogramů zákaz vstupu, zákaz vjezdu cyklistů. Při kontrolách pak turisté nebo cyklisté uvádějí, že zákazové značení nikde neviděli,“ popsal vedoucí informační a strážní služby parku Adam Diviš. Upozornil, že ničení zařízení určených k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území je přestupkem, za který hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Plzeň, Borský park
Města jsou téměř vylidněná, lidé se procházejí raději v parcích

Občas se ochránci přírody najdou i poškozený některý z infopanelů. „U těchto zařízení nedochází k záměrnému ničení často. Poškozené panely jsme měli např. z důvodů ideologicko – politických. Šlo o zničené panely s informacemi k "železné oponě" či o převaděči Josefu Hasilovi. Zhruba před deseti lety byly záměrně a opakovaně poškozovány panely s tématikou přirozených vývojových procesů v lese,“ řekl mluvčí parku Jan Dvořák, podle něhož panely turisté ničí i polepováním samolepkami. Samostatným případem byla v roce 2018 krádež vyřezávané dřevěné siluety vlka na vstupním značení Návštěvnického centra Srní.