Když rodinu zasáhne vážné onemocnění dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období. Jednou z nich je rodina Dudova ze Smrkovce, jejichž dceři Aničce (3) diagnostikovali zhoubný nádor ledviny.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence. I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ vysvětlila ředitelka nadace Dobrý anděl Šárka Procházková.

Za necelých osm let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Klatovsku desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ poznamenala Procházková.

ANIČCE NAŠLI NÁDOR

Dobří andělé pomáhají například Aničce (3) z obce Smrkovec, které v lednu lékaři diagnostikovali zhoubný nádor ledviny, od té doby dojíždí s maminkou do pražské Fakultní nemocnice Motol na chemoterapii. Pokud vše půjde podle plánu, léčba by měla být ukončena během tří měsíců. Dívky imunita bude i po léčbě stále oslabená, do školky se podívá zřejmě poprvé až ve čtyřech letech. „Onemocnění Aničky má velký dopad hlavně na psychiku celé rodiny. Často jsme se potkávali s přáteli a s dětmi, což teď není možné z důvodu rizika možné nákazy virózou, která by léčbu zkomplikovala,“ vysvětluje Jana Dudová, která s manželem Petrem vychovává další dvě děti, dvojče Marušku (3) a Toničku (5).

Pomoc Dobrých andělů jim byla nabídnuta přímo v nemocnici. „Jsme velmi vděční, že pomoc Dobrých andělů nám pomáhá překonat svízelnou situaci. Můžeme se více soustředit na Aničky léčbu a nemusíme myslet tolik na finanční starosti. Svůj nástup do práce s ohledem na péči o ni musím ještě odložit,“ řekla maminka. Příspěvky jim pomáhají hradit častou dopravu do nemocnice, dezinfekční přípravky pro zachování sterilního prostředí, ale i běžný chod domácnosti.

POMŮŽE I MALÁ ČÁSTKA

Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětlila Procházková.