V Klatovech zahájili Tříkrálovou sbírku už ve čtvrtek, v Horažďovicích začali v pátek a v Sušici v sobotu. Pětašedesát procent peněz z Tříkrálové sbírky se vždy vrací zpět do příslušného regionu, patnáct procent zůstává v kraji, deset procent je určeno na humanitární pomoc do zahraničí, pět procent jde na celostátní projekty Charity ČR a pět procent na režijní náklady sbírky.