I když výsledky jsou nižší než v loňském roce, pořadatelé sbírky jsou spokojeni.

Na Klatovsku letos koledníci vybrali ve 33 obcích 464 939 korun. Loni to bylo 467 017 korun.

„S výsledkem sbírky jsme naprosto spokojeni. Máme jen samé kladné odezvy. Naše sbírka existuje už dvanáct let a lidé k ní mají důvěru,“ informuje ředitelka Oblastní charity v Klatovech Marie Malkusová.

Jen v samotných Klatovech a spádových obcích bylo vybráno 140 256 korun. V Janovicích nad Úhlavou 16 216 korun a například v Nýrsku 40 439 korun. Nezaháleli ani lidé na venkově. V Zavlekově vybrali do kasiček koledníci 18 373 korun, v Chudenicích 10 124 korun.

Ve dvaceti obcích na Sušicku bylo vybráno letos 172 408 korun. „I u nás je to nižší částka než v loňském roce, ale o minimum. Přesto nás překvapil zájem lidí přispět na podporu sociálních věcí v regionu,“ řekla koordinátorka tříkrálové sbírky na Sušicku Jitka Fuksová.

Na Horažďovicku chodili koledníci ve 22 obcích. Tam vybrali od lidí 186 538 korun. To je ale více než v roce 2011, kdy se na Horažďovicku vybralo 175 128 korun.

V samotných Horažďovicích lidé věnovali do sbírky 84 112 korun. „Všem dárcům moc děkujeme za jejich příspěvky do naší sbírky. Poděkovat však musíme i všem koledníkům, bez nichž by tato sbírka neměla žádný smysl. Děkujeme školám, školkám, skautům, hasičům, sportovcům a dalším dobrovolníkům, kteří nám v letošním roce pomohli sbírku zorganizovat a vybrat peníze na podporu projektů charity. Peníze budou použity na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní, Domova sv. Zdislavy, osobní asistenci těžce tělesně postižených, charitní pečovatelskou službu, sociální poradnu a nízkoprahové kluby pro mládež Budík a Chapadlo a na další projekty na Sušicku a Horažďovicku,“ doplnila informace Malkusová.