„Koledníky s kasičkami oblastní charity jste mohli od začátku roku potkat již v Zelené Lhotě, Biřkově, Křenicích, Malé Vísce, Čínově a na dalších místech,“ informovala ředitelka Oblastní charity v Klatovech Marie Malkusová.

V Klatovech bude sbírka odstartována 6. ledna v 15 hodin na náměstí Míru, kdy koledníky vyšle do ulic sám biskup František Radkovský.

Sbírka začíná ve středu 6. ledna v 15 hodin také v Plánici. Zde sbírka potrvá až do 12. ledna. Do té doby obejdou koledníci Plánici, Kvasetice, Lovčice, Zborovy, Hnačov, Číhaň, Zdebořice, Křižovice, Novou Plánici, Zbyslav, Újezd, Mlynářovice, Mlýnské Struhadlo, Štipoklasi a Pohoří. Na celém Klatovsku sbírka skončí oficiáln 14. ledna. Koledníci se prokáží průkazy Oblastí charity.