„V každé domácnosti čekali občané na skupinku Tří králů. Děti věnovaly každému kalendářík a cukr. Občané dle možností přispěli finanční částkou do kasičky. Další zážitek čekal na účastníky v pačejovském kostele Paní Marie Sněžné. Tam účinkovali žáci základní školy pod vedením Marie Hlůžkové a zpěvácký spolek ,,Prácheň“ Horažďovice pod vedením sbormistra Stanislava Smitky. Zněly vánoční písně a koledy od roku 1682 až po současnost,“ uvedla kronikářka Pačejova Božena Behenská.

Ve dnech 3. a 4. ledna se konala také v Zavlekově a přilehlých obcích Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Klatovy.