„V případě příznivého počasí budou trhy zahájeny 15. února. Nabízený sortiment zboží bude podobný jako v předešlých letech. Doba trvání trhů je stanovena od 8 do 17 hodin, v letních měsících maximálně do 18 hodin. Každý pátek se též uskuteční trh nabízející prodej ovoce, zeleniny, vlastních výpěstků a výrobků. Termín zahájení pátečních trhů bude závislý na příznivém počasí," uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Stejně tak jako v minulých letech počítá město s pořádáním velikonočních a vánočních řemeslných trhů, ve kterých bude možné si zakoupit výrobky přímo od jejich výrobců s dobovou tématikou. Součástí těchto řemeslných trhů bude zajímavý kulturní program, který zajišťuje Městské kulturní středisko v Klatovech.