Pochod proti úložišti jaderného odpadu pořádala tradičně obec Chanovice. Letos se šlo už posedmé. „Naše novoroční procházka krásným územím, které je mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu, vedla z nádvoří chanovického zámku přes Dobrotice, Holkovice, Plácek, Újezd u Chanovic a cíl byl v kulturním domě v Chanovicích. Tam pokračovala ve 13 hodin zábava s hudbou a občerstvením,“ informoval starosta obce Chanovice Petr Klásek.

„Pochod byl veden po pomyslném obvodu plánovaného úložiště na území o rozloze zhruba 300 hektarů,“ pokračuje Klásek a dodal: „Oblast mezi Chanovicemi a Pačejovem patří mezi šest lokalit, které v Česku vytipovala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Akce měla proto podpořit jednoznačný nesouhlas s úložištěm a ukázala, do jak cenné oblasti v předhůří Šumavy plánuje SÚRAO odpad z elektráren ukládat. Jsem rád, že na pochod přišlo tolik lidí. Je vidět, že lidem záleží na tom, jak se budou vyvíjet záležitosti kolem hledání vhodné lokality pro umístění úložiště jaderného odpadu. Pro nás zastupitele obce to je signál k tomu, že máme v započatém boji setrvat – a že máme podporu veřejnosti,“ řekl Deníku starosta.

Chanovičtí svým pochodem zároveň protestují proti tomu, jak stát zachází s obyvateli malých obcí. Přesto protestní transparenty nechali účastníci doma a na pochod v mrazivém počasí se vybavili například domácí slivovičkou.

Přímo na startu pochodu měli organizátoři připraveny pro účastníky také informační materiály o úložišti.

„Na tento pochod chodím pravidelně. Jsem přesvědčen o tom, že tento druh protestu má smysl. Lidé tak vidí na vlastní oči, o jaký kus krajiny bychom přišli. Jsme také rádi, že chodí na tento pochod stále více lidí. Alespoň je legrace a tento pochod má nějaký význam,“ řekl účastník pochodu Pavel Hlaváč z Defurových Lažan.