Kateřina Nováčková v Klatovské nemocnici začínala na transfuzním oddělení, poté působila převážně na pracovišti klinické biochemie a hematologie. Řadu let vede hematologickou ambulanci.

Mnohé dárce krve a plazmy, prostředí i chod klatovského transfuzního oddělení zná a je připravena jej dále rozvíjet, aby se zde dobře cítili stávající i noví dárci. „Plánujeme už brzy zavést stálý bonusový program pro prvodárce, ale také zatraktivnit a motivovat k pravidelným návštěvám i současné dárce krve i plazmy. Zároveň připravujeme možnost dárcovství v odpoledních hodinách. Víme totiž, že je plno lidí, kteří by rádi krev darovali, ale nemají možnost přijít dopoledne. Pokusíme se jim vyjít vstříc. A připravujeme rozšířit i termíny odběrů plazmy,“ nastínila změny Kateřina Nováčková.

Jana Zítková.
Po třiceti letech opouští transfuzní oddělení, změn i zážitků pamatuje mnoho