Málokterá usedlost se může těšit hororovější pověsti. Přitom český název Pohádka by měl vystihovat tamní krásnou přírodu. Paranormal tým z. s. se tímto místem zabýval několik let. "Paranormal tým z. s. není jen spolkem nadšenců do záhad a tajemna. Je to především sdružení osob, kteří k této problematice přistupují střízlivě a nebojí se v archivech hledat fakta a historické zajímavosti, které klidně vyvrátí celou mytologii zkoumané lokality. Statku Pohádka věnovali několikaletý výzkum, který zakončili vydáním obsáhlého dokumentárního filmu," uvedl Ondřej Adler Bezouška - dokumentarista spolku Paranormal tým, který také následně představil, o čem dokument je.

Mytologie statku Pohádka stojí na třech základních pilířích. Pohraniční německé rodině: Pangerlů, která Christlhof obývala do roku 1945. Pak na údajném upálení strážovské čarodějnice, která měla na svědomí požár této obce z 12. května 1828. A poslední pilíř je poslední nájemník tohoto statku, nechvalně proslulý Ivan Roubal.

Pilíř první: Pangerlovi

Pangerlovi žili na statku Pohádka od roku 1882. Podle pověstí to byli nešťastníci, které místní prostředí v podstatě zničilo. Zvláště poslední generaci. Byli nemocní, psychicky narušení a prokletí tohoto místa je dohnalo k vraždám i sebevraždám. Bylo toho na ně tolik, že se rozhodli ze statku utéct a nechat ho navždy opuštěný.

Skutečnost z vyšetřování Paranormal týmu z.s. je ale dosti odlišná. Z archivů i výpovědí místních pamětníků se nejeví obraz Pangerlů za mák děsivý. Šlo o obyčejné statkáře, kteří ve tvrdém šumavském prostředí žili po několik generací. Mluvili Německy, ale někteří členové ovládali i Češtinu. S příchodem druhé světové války se nad jejich životy zformovaly mračna. Pokud legendy hovoří o tom, že na Pohádce to pro ně bylo prokleté, pak nejblíže tato pověst má do skutečnosti v letech 1944 a 1945. V tu dobu si smrt vezme hned dva mladé členy této osmičlenné rodiny.

Podívejte se na dokument Paranormal týmu

| Video: Youtube

Pilíř druhý: Čarodějnice

Právě čarodějnice je důvodem, proč lidé hledají v Pohádce prokletí. Očima pověsti tu i Ivan Roubal vychází jako nevinný muž, kterému zlá moc dala do mysli semínko, z něhož vyrostl sériový vrah. Přímo na pozemku Christlhofu se totiž mělo odehrát ukamenování ženy zodpovědné za Strážovský požár z května 1828.

Spolek Paranormal tým z.s. dohledal, že hořet začalo v domě č. p. 45, který v tu dobu vlastnila židovská rodina Lasnerů. To dalo pověsti trochu důvěryhodnosti, protože z historie víme, že k lynči a pogromům na židech docházelo. Dokonce i samotným viníkem požáru se stala žena: Terezie Lasnerová, jejíž stopa po květnu 1828 mizí v neznámu. Není tedy jisté, zda požár vůbec přežila, nebo dokonce – snad – nebyla lynčovaná? Celá pravda o ní i legendě samotné je v dokumentu jasně zodpovězena a důkazně podložena.

Pilíř třetí: Ivan Roubal

Ivan Roubal je dnes důvodem, proč je Pohádka tak známou. Statek Pohádka skutečně obýval. Dle legend se zde dopustil desítek vražd a jeho vietnamský vepři byli živeni na lidském mase.

Demontování mýtu o Roubalovi bylo pro Paranormal tým z. s. s ohledem na policejní práci v 90. letech 20. století, nejsnazší. Legendy zde ještě nestihly vytěsnit zaznamenanou skutečnost. Ale i tak mohou některá fakta z doby Ivana Roubala překvapit. Kupříkladu plánkem statku Pohádka, který nakreslil samotný Roubal a v němž Paranormal tým z.s. zobrazuje vzhled statku, když byl ještě obyvatelný. Pomáhá si jím k objasnění několika starších legend.