Přestože ve většině okolních obcí se tento zvyk dodržuje, v Kvášňovicích se začátek postního období průvodem maškar neoslavoval už téměř 70 let. Poslední zmínka je v obecní kronice z roku 1949. Nápad obnovit masopustní oslavy získal podporu také ze strany obce.

„S myšlenkou obnovit u nás masopust přišla velitelka ženského družstva hasiček Veronika Strolená a já i všichni zastupitelé jsme tím byli samozřejmě nadšeni. Že se ovšem podaří tuto tradici obnovit v takovém stylu, to asi čekal málokdo,“ řekl starosta obce Miloslav Strolený.

Masopust v Kvášňovicích.

V sobotu se v kvášňovickém hostinci sešlo více než 30 masek, mezi nimiž nechyběly ani ty tradiční jako nevěsta s ženichem, kat, čarodějnice nebo lékař. Ale dostavila se například i trojice jeptišek, pan Pávek s Otíkem nebo pár ze starověkého Egypta. Chybět nemohl ani medvěd s medvědářem.

Oslavy byly zahájeny slavnostním předáním masopustního práva, následně se průvod, který včetně doprovodů a pětičlenné kapely MM Music Plzeň čítal téměř 50 hlav, vydal na pochod. „Navštívili jsme 29 stavení a všude nás přivítali se skvěle připraveným pohoštěním. Musím se přiznat, že jsem byla až zaskočena, s jakým zápalem k masopustu všichni přistoupili. Masky byly všechny krásné a co se týče pohoštění – tolik výborných koblih jsem snad za život neochutnala. Všem, kdo se na fantastické atmosféře prvního ročníku obnoveného masopustu podíleli, patří obrovský dík,“ řekla po akci hlavní organizátorka Veronika Strolená.